Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Mlynčeky
Obec
Mlynčeky

Obecný úrad

Tomáš Fudaly – starosta obce

Obecné zastupiteľstvo:
Ing. Frederik Vojtaššák – zástupca starostu
Jozef Mačičák
Ing. Miroslav Pitoňák 
Pavol Česelka
Ing. Vladimír Makara
Jaroslav Vojtaššák
Mária Budzáková

Ing. Vladimír Matfiak – kontrolór obce

 • výkon kontroly v rozsahu ustanovení § 18 d Zákona o obecnom zriadení
 • predkladá správy o výsledkoch kontroly
 • predkladá správy kontrolnej činnosti
 • vykonáva kontroly na podnet obecného zastupiteľstva
 • podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach obce Mlynčeky

Kontakt: 

Telefónne číslo:        0918 139 741

Emailová adresa:     matfiak.vladimir@gmail.com

 

Elena Ružbaská

 • mzdová agenda, obec a škola
 • prihlášky, odhlášky do zdr. poisťovní, soc. poisťovní, odvody daní
 • korešpondencia s Úradom práce, Daňovým úradom..
 • refundácia miezd pracovníkov aktivačnej činnosti
 • potreby pre sociálne účely
 • štatistické výkazy
 • technicko-organizačné zabezpečenie volieb
 • ochrana osobných údajov

Ing. Petra Ridziková

 • výpočet a evidencia dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za ubytovanie
 • poplatky TKO, stočné, obecné platby
 • samostatne hospodáriaci roľníci
 • evidencia obyvateľstva – prihlášky a odhlášky, zmeny, overovanie podpisov, osvedčovanie listín
 • stavebná činnosť – vyjadrenia k drobným stavbám, prekopávky, kanalizácia, súpisné čísla
 • pokladňa
 • aktivačná činnosť, malé obecné služby
 • cintorín, obecný rozhlas
 • štatistické výkazy
 • technicko-organizačné zabezpečenie volieb
 • ochrana osobných údajov

Ing. Ľudmila Hoholová

 • komplexné vedenie účtovnej agendy obce a školy
 • prípravné práce, zabezpečovanie, účtovné vedenie a zúčtovanie volieb
 • účtovná správa a evidencia majetku, inventarizácia
 • štatistické výkazy obec, ZŠ a MŠ
 • výkazy a úkony vyplývajúce z prenesených a originálnych kompetencií
 • bezpečnosť a ochrana osobných údajov
 • podklady k projektovej činnosti, AČ, MOS a iné
 • sociálna agenda školstva – hmotná núdza

Mária Česelková – organizovanie aktivačnej činnosti UoZ

 • práce podľa pokynov starostu obce
 • vedenie evidencie UoZ
 • vypisovanie hlásení UoZ v zmysle požiadaviek úradu práce
 • kontrola vedenia dennej evidencie dochádzky UoZ
 • koordinovanie a prideľovanie prác UoZ
 • roznáška obedov dôchodcom
 • správca budovy Obecného úradu a ČOV
 • pomocná sila pri varení a rozvoze stravy dôchodcom

Základná škola Mlynčeky
PaedDr. Martina Tremba – riaditeľka ZŠ
Mgr. Ivana Halčinová – učiteľka ZŠ
PaedDr. Marcel Heldák – učiteľ náboženstva

Materská škola Mlynčeky
Eva Česelková – riaditeľka MŠ
Mgr. Adela Vojtaššáková – učiteľka MŠ

Elena Svitaneková – kuchárka MŠ a ZŠ
Marta Šoltésová – upratovačka MŠ a ZŠ

Toto webové sídlo www.mlynceky.sk spravuje Obec Mlynčeky a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č.312 z 9.júna 2010 o štandardoch pre IS VS (účinnosť 15.júla 2010, vydaný v Zbierke zákonov č.312 / 2010).

Samospráva

Lokalizácia rodinného domu pre potreby RZP

Mapy.cz

Poruchové služby

Plyn

0850 111 727 (SPP)

0850 123 333 (VSE)

Voda (PVPS)

0850 111 800

052/77 29 548

Elektrina 

0800 123 332 (VSD)

0850 123 333 (VSE)

Tiesňové linky

Hasiči (HaZZ) - 150

Rýchla zdravotná pomoc (RZP) - 155

Polícia - 158

 

Ambulantná pohotovostná služba

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Slovensko.sk

Slovensko

Podtatrami.sk

Pod Tatrami

Natur-pack

Natur-pack


hore