DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Mlynčeky

DHZ v Mlynčekoch bol založený v r. 1932 a aktívne funguje dodnes. Robí obci dobré meno reprezentáciou na celoslovenských, krajských a okresných súťažiach, kde sa umiestňuje na popredných miestach.

Hasičský zbor je flexibilný pri hasení požiarov vďaka výboru DHZ a dobrovoľným členom, ktorých je v obci 62. Sú to ochotní, šikovní a schopní ľudia na pravom mieste, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.

hasici_znak

Jednotka DHZ obce Mlynčeky:

Predseda: Pavol Česelka
Veliteľ: Jaroslav Vojtaššák
Tajomník: Tomáš Fudaly
Preventivár: Ing. Vladimír Makara
Pokladník: František Fedák
Referent mládeže: Štefan Mačičák
Strojník: Ján Vojtaššák ml.
Revízor: Matúš Mačák
Člen výboru: Ján Vojtaššák st.
Člen výboru: Ing. Miroslav Mačičák
Člen výboru: Rudolf Hering
Člen výboru: Valent Hudaček
Člen výboru:
Miroslav Vojtaššák

 

Schváleného na VČS v Mlynčekoch dňa 30.12.2016