Kontakt

Toto webové sídlo www.mlynceky.sk spravuje Obec Mlynčeky a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č.312 z 9.júna 2010 o štandardoch pre IS VS (účinnosť 15.júla 2010, vydaný v Zbierke zákonov č.312 / 2010).

Správca obsahu

Obecný úrad
Mlynčeky 99
059 76 Mlynčeky

IČO: 00326411
DIČ: 2020697228

tel., fax: +421 (0)52/452 26 17
e-mail: mlynceky@mlynceky.sk

Starosta obce: Tomáš Fudaly
tel.: +421 (0)52/468 24 43
mobil: 0911 321 456

Bankové spojenie
SK58 0200 0000 0013 4992 6951- VÚB Kežmarok
SK98 5600 0000 0016 3485 0001 – PRIMA banka Slovensko a.s., Žilina

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 13:30

 

Všeobecné informácie o obci

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Región: Tatry
Počet obyvateľov: 632
Rozloha: 768 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1896

 

Kompetencie:
Obec Mlynčeky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Mlynčeky je zriadený na Obecnom úrade v Mlynčekoch.


Technický prevádzkovateľ:

GlobalVEA Investment, s.r.o.
Tomášikova 2515/3, Poprad, Slovensko

Mária Kasenčáková
tel.: +421 910 39 39 36
e-mail: office@gnt.sk
webstránka: www.iprofil.sk