realizácia projektu „Hýbme sa všetci, podporujme deti“

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Hýbme sa všetci, podporujme deti“ – Mlynčeky  Na základe  Zmluvy č. 217/2017/DRSaSZ o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja,  Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Hýbme sa všetci, podporujme deti“  v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2018. Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadeniu Detského kolotoča KO-180K-10

„Mlynčeky sa zabávajú 2018“

Foto z akcie Mlynčeky sa zabávajú z 17.6.2018

Oznam od spoločnosti SPP o vstupe na pozemky

Oznam od spoločnosti SPP o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu.   Oznámenie: Z poverenia prevádzkovatel’a distribučnej (d’alej ako PDS)siete SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava Vám oznamujeme, že v mesiaci jún až september 2018 budú pracovníci spoločnosti Corrocont kft vykonávat‘ vonkajšiu inšpekciu VTL plynovodov v správe

Vyhlásenie komunálnych volieb 2018

K   Vyhlásenie komunálnych volieb 2018 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. jula 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Podľa čl. 89 ods. 2 pism. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene

Kostol sv. Jána Krstiteľa foto

Tento kostol ku väčšej cti a sláve Božej postavili veriaci obce Mlynčeky. So stavbou sa začalo 15. júna 1968. Kostol posvätili 8. novembra 1970. „Nech dobrotivý boh odplatí večnou odmenou tých, ktorí s láskou a nevšednou obetavosťou budovali toto krásne dielo.“

Pravidelná zmena CP k 9.12.2018

K termínu 9.12.2018 dochádza k pravidelnej zmene cestovných poriadkov autobusovej dopravy. Prípadné pripomienky k doteraz platným cestovným poriadkom zašlite najneskôr do 30.9.2018 na emailovú adresu marketing@sadpp.sk alebo poštou na Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad. Pravidelná zmena CP k 9.12.2018

Mlynčeky sa zabávajú 17.6 🗓

Program Mlynčeky sa zabávajú 17.6 13:00 – 13:30 hod. Otvorenie 13:30 – 14:30 hod. Súťaže deti ZŠ a MŠ Mlynčeky 14:30 – 17.15 hod. Súťaže dospeli: – pribíjanie klincov – pílenie dreva – šúpanie zemiakov – jazda na fúriku – spievanie s héliom – preťahovanie lanom 17:15 – 18:00 hod. Hudobná prestávka 18:00 – 19:30

Oznam od spoločnosti SPP

Oznam Vážení odberatelia zemného plynu, naša spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., je prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu na Slovensku. Cez naše plynové potrubia Vám zabezpečujeme bezpečnú a spoľahlivú distribúciu zemného plynu od Vašich dodávateľov, s ktorými máte uzatvorené zmluvy o jeho dodávke, až do Vašich odberných miest. Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich

Výkup papiera 🗓

Výkup papiera sa uskutoční 7.6.2018 (štvrtok) o 15:30 – 15:45 na parkovisku pred kostolom o 15:45 – 16:10 pred Obecným úradom Ponúkaný tovar: Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok Hygienické vreckovky: 1 kg = 1 balíček vreckoviek

Kontajnery na zber skla

Dňa 18.04.2018 boli do našej obce pristavené kontajnery na zber skla. Prosíme občanov, aby do týchto kontajnerov vyhadzovali len sklo. Kontajnery sú umiestnené pred OcÚ, na parkovisku pri kostole a pred RD č. 20 p. Pastorovej. Vývoz týchto kontajnerov bude zabezpečovaný pri pravidelnom vývoze separovaného zberu.