Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov

. Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška“), platí od 08. februára 2021 do 19. marca 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, zamedziť vstup osôb do priestorov

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 8.2. do 14.2.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 8.2. do 14.2.2021

Žiadosti o poukážky Zelená domácnostiam II.

. Slovenská energetická a inovačná agentúra informuje o termínoch na registrovanie žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov. Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 1.2. do 7.2.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 1.2. do 7.2.2021

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 25.1. do 31.1.2021

. Opäť sa obnovil živý prenos sv. omší Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 25.1. do 31.1.2021

Základná škola Mlynčeky

. Vážení rodičia, súčasná epidemiologická situácia nedovoľuje prezenčnú prehliadku školy, v prípade záujmu o profile našej školy, nám napíšte alebo volajte. Radi zodpovieme na Vaše otázky. Email školy: zsmlynceky@gmail.com Telefón: 0903 239 009 riaditeľka ZŠ Naša škola ponúka: rodinný typ školy v tichom a príjemnom prostredí individuálny prístup k deťom v triedach s menším počtom

Oznam o testovaní na COVID-19

. Vážení občania        z dôvodu celoplošného  testovania obyvateľstva na území SR, na prítomnosť ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že v obci Mlynčeky Bude  testovanie prebiehať  v dňoch: sobota  23.1.2021  od    8.00 – 17.00 hod. nedeľa  24.1.2021  od    8.00 – 17.00 hod. V budove TJ TATRAN Mlynčeky na miestnom ihrisku. Kto sa príde v týchto dňoch testovať: donesie si so sebou

Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19

. Bratislava 17. januára 2021 – UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. zo  2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Obecný úrad pracuje v krízovom režime

. V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID 19 na území SR a so zavádzaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia, na základe Uznesenia Vlády SR  zo dňa 17.1.2021 prijala Obec Mlynčeky opatrenie a to: V čase od 18.01.2021 (pondelok) do 07.02.2021 budú zamestnanci obecného úradu pracovať v krízovom režime, to znamená, že obecný úrad bude pre styk s verejnosťou zatvorený.

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 18.1. do 24.1.2021

. Opäť sa obnovil živý prenos sv. omší Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 18.1. do 24.1.2021