Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.  Adresát písomnosti: Jana Blašková

POZVÁNKA na IV. zasadnutie OZ 🗓

POZVÁNKA na IV. zasadnutie OZ dňa 5.6.2019 /streda/ o 17 hod. v zasadačke OcÚ. Program zasadnutia OZ

Výkup papiera 🗓

Výkup papiera sa uskutoční 6.6.2018 (štvrtok) o 15:30 – 15:45 na parkovisku pred kostolom o 15:45 – 16:10 pred Obecným úradom   Ponúkaný tovar: Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok Hygienické vreckovky: 1 kg = 1 balíček

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

1. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a inýchporastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie   Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto                                                         V Y Z Ý

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska   Michal Sýkora Predseda ZMOS     __________________________________________________________________________________ Vaša  značka            Naša značka          Vybavuje/telefón                     Bratislava 241/2019                                                 Kaliňák/02 52964243              3.4.2019   Vážená pani

Obdobie jarného vypaľovania porastov

 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO    HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KEŽMARKU Huncovská 38, 060 01 Kežmarok __________________________________________________________________________________ Vážení občania, znovu prichádza čas, kedy je potrebná zvýšená pozornosť pri ochrane lesa pred požiarmi. Jarné obdobie je tu a počet požiarov každým dňom stúpa. Čísla výjazdov hasičov k požiarom tráv sú alarmujúce !!! Viackrát do roka sa snažíme zbaviť nechceného odpadu.

Prevádzka ZŠ a MŠ, obecného úradu počas prerušenia distribúcie elektirny 🗓

Oznamujeme občanom že, dňa 04.04., 05.04.2019 a 09.04.2019 bude obecný úrad z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v našej obci zatvorený. Prevádzka základnej školy a materskej školy bude dňa: 04.04.2019 len do 12.00 hod. (bez obeda) 05.04.2019 zatvorené 09.04.2019 len do 12.00 hod.(bez obeda) Zároveň oznamujeme dôchodcom, že v uvedených dňoch sa nebudú variť obedy. OcÚ

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 O B E C   M L Y N Č E K Y –––––––––––––––––––––––––––––––– OBECNÝ ÚRAD,MLYNČEKY č.99, 059 76   E-mail: mlynceky@mlynceky.sk           TEL: 052/452 26 17                  Oznámenie o úrovni vytriedenia      komunálnych odpadov za rok 2018.     V súlade s § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 o poplatkoch za

Fašiangová zabíjačka

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v obci Mlynčeky: 27.3.2019 – 28.3.2019  pri RD č. 5 p. Doblinger 28.3.2019 – 29.3.2019  pri škole 29.3.2019 – 1.4.2019    pri ihrisku   1.4.2019 – 2.4.2019    pri RD č.135 p. Szabóová   3.4.2019 – 4.4.2019    pri RD č. 94 p. Suchanovský   4.4.2019 – 5.4.2019    pred OcÚ