Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 12.4. do 18.4.2021

. všetky Online sväté omše okrem soboty sú vysielané cez internetovú stránku obce Mlynčeky. Farské oznamy od 12.4. do 18.4.2021 

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 5.4. do 11.4.2021

. všetky Online sväté omše okrem soboty sú vysielané cez internetovú stránku obce Mlynčeky. Farské oznamy od 5.4. do 11.4.2021 

Oznam – Veľkoobjemové kontajnery

. Začalo sa jarné upratovanie . Od 30.4.2021 sú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa tradičných stanovíšť. Začalo sa pred rodinným domom č.5, ďalej nasleduje základná škola, po Veľkej noci : ihrisko, rodinný dom č.135, rodinný dom č.49, obecný úrad a oproti domu č.59-60. VOK bude na každom stanovišti umiestnený 1-2 dni podľa miery naplnenia.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2021 – informácia

. Orálna vakcinácia líšok proti besnote jarná kampaň 2021 – informácia V prílohe je informácia o uskutočnení už v poradí štyridsiatej tretej kampane orálnej vakcinácie voľne líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO /svetová zdravotnícka organizácia – leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky, ktorá sa skutoční v dňoch 06.04.2021 – 18.04.2021 (posun je možný

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 29.3. do 4.4.2021

. všetky Online sväté omše okrem soboty sú vysielané cez internetovú stránku obce Mlynčeky.. Farské oznamy od 29.3. do 4.4.2021 SPOVEDANIE: Utorok Mlynčeky: 10:00-11:00 pre dôchodcov a poobede pre ostatných 17:00-18:00. Boží hrob bude otvorený na súkromnú adoráciu počas Bielej soboty od 8:00 do 19:00. Požehnanie jedla na veľkonočnú nedeľu bude ako minulý rok. Trasa pre

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 22.3. do 28.3.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 22.3. do 28.3.2021 Krížové cesty budú vysielané vždy v piatok o 17:30 

Výzva Slovenskej poľovníckej komory

.   Výzva Slovenskej poľovníckej komory Bratislava – 11. marca 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska tlmočí Výzvu Slovenskej poľovníckej komory.  Slovenská poľovnícka komora ako organizácia zriadená podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, v snahe upozorniť na aktuálne problémy spojené s odstrelom domácich zvierat v poľovných revíroch, adresovala svojim členom, užívateľom poľovných revírov

Farmárske značky – mobilná technická kontrola na poľnohospodárske vozidlá

. Najčastejšie otázky k technickým kontrolám pre vnútroštátne schvaľovanie jednotlivých vozidiel s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“) Boli sme oslovení firmou STK CONTROL z Prešova s ponukou vykonania mobilnej technickej kontroly na poľnohospodárske vozidlá ako sú traktory, prípojné vozidlá za traktory, lesné alebo poľnohospodárske pracovné stroje. Výjazdy sa organizujú výhradne v sobotu. Ak máte záujem o vykonanie mobilnej technickej kontroly

Prihláška k zápisu do 1. ročníka 2021/2022

. Zápis do 1. ročníka ZŠ je naplánovaný na 7. 4. 2021. Epidemiologická situácia nám zatiaľ neumožňuje určiť presný čas. Bližšie informácie poskytneme na: Email školy: zsmlynceky@gmail.com (možnosť poslať prihlášku online) Telefón: 0903 239 009 riaditeľka ZŠ Naša škola ponúka: *rodinný typ školy v tichom a príjemnom prostredí *individuálny prístup k deťom v triedach s

Živý prenos sv. omše a Farské oznamy od 15.3. do 21.3.2021

. Online omše budú vysielané z kostola v Mlynčekoch. Farské oznamy od 15.3. do 21.3.2021 Krížové cesty budú vysielané vždy v piatok o 17:30