Obecný úrad / Kontakt

Milena Svocáková – starostka obce

Obecné zastupiteľstvo:
Pavol Česelka – zástupca starostky
Mgr. Ivana Halčinová
Valent Hudaček
Jaromír Zoričák
Bc. Antónia Makarová
Jozef Reznický
Jaroslav Vojtaššák

Jana Víjtová – kontrolór obce
» výkon kontroly v rozsahu ustanovení § 18 d Zákona o obecnom zriadení
» predkladá správy o výsledkoch kontroly
» predkladá správy kontrolnej činnosti
» vykonáva kontroly na podnet obecného zastupiteľstva

Marta Kaňuková
» účtovníctvo
» mzdová agenda
» prihlášky, odhlášky do zdr. poisťovní, soc. poisťovní, odvody daní
» korešpondencia s Úradom práce, Daňovým úradom..
» evidencia dodávateľských faktúr
» refundácia miezd pracovníkov aktivačnej činnosti
» potreby pre sociálne účely

Miroslava Hudačková
» výpočet a evidencia dane z nehnuteľnosti
» poplatky TKO
» poplatky za psov
» evidencia obyvateľstva – prihlášky a odhlášky, zmeny
» stavebná činnosť – vyjadrenia k drobným stavbám
» pokladňa
» aktivačná činnosť, malé obecné služby

Mária Česelková – organizovanie aktivačnej činnosti UoZ
» práce podľa pokynov starostu obce
» vedenie evidencie UoZ
» vypisovanie hlásení UoZ v zmysle požiadaviek úradu práce
» kontrola vedenia dennej evidencie dochádzky UoZ
» koordinovanie a prideľovanie prác UoZ
» predpisovanie liekov, meranie krvného tlaku dôchodcom
» roznáška obedov dôchodcom
» správca budovy Obecného úradu a ČOV
» pomocná sila pri varení a rozvoze stravy dôchodcom

Toto webové sídlo www.mlynceky.sk spravuje Obec Mlynčeky a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č.312 z 9.júna 2010 o štandardoch pre IS VS (účinnosť 15.júla 2010, vydaný v Zbierke zákonov č.312 / 2010).

Správca obsahu

Obecný úrad
Mlynčeky 99
059 76 Mlynčeky

IČO: 00326411
DIČ: 2020697228

tel., fax: +421 (0)52/452 26 17
e-mail: mlynceky@mlynceky.sk

Starostka obce: Milena Svocáková
tel.: +421 (0)52/468 24 43

Bankové spojenie
1349926951/0200 – VÚB Kežmarok
1634850001/5600 – PRIMA banka Slovensko a.s., Žilina

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 14:55
Utorok 7:00 – 14:55
Streda 7:00 – 16:40
Štvrtok 7:00 – 14:55
Piatok 7:00 – 13:35

 

Všeobecné informácie o obci

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Región: Tatry
Počet obyvateľov: 632
Rozloha: 768 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1896

 

Kompetencie:
Obec Mlynčeky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Mlynčeky je zriadený na Obecnom úrade v Mlynčekoch.


Technický prevádzkovateľ:

GlobalVEA Investment, s.r.o.
Tomášikova 2515/3, Poprad, Slovensko

Mária Kasenčáková
tel.: +421 910 39 39 36
e-mail: office@gnt.sk
webstránka: www.iprofil.sk