Mlynčeky sa zabávajú 2016

Zmena v školstve od 1.9.2016

Rozhodnutie MŠ-zaradenie MŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ZŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠJ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠKD.pdf

Pouličné zbery papiera

Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok Hygienické vreckovky: 1 kg = 1 balíček vreckoviek   Organizátor zberu: Brantner Poprad, s.r.o.  

Pravidelná zmena cestovného poriadku

Vec: Pravidelná zmena CP k termínu 11.12.2016 (pdf) K termínu 11.12.2016 dochádza k pravidelnej zmene cestovnych poriadkov autobusovej dopravy.

Obecná knižnica

Obecná knižnica Mlynčeky je otvorená od 14:00 – 16:00 hod. každú druhú (párnu) nedeľu pre rok: 2016 január február marec apríl máj jún 10.1 7.2 6.3 3.4 1.5 12.6 24.1 21.2 20.3 17.4 15.5 26.6 29.5 júl august september október november december 10.7 7.8 4.9 2.10 13.11 11.12 24.7 21.8 18.9 16.10 27.11 30.10   Ak

Oznam pre rodičov detí hrajúcich sa na detskom ihrisku

ZA BEZPEČNOSŤ DETÍ   PRI HRE NA „DETSKOM IHRISKU“ SÚ ZODPOVEDNÍ RODIČIA!

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme vám, že pre odberné miesto: V obci Mlynčeky: v úseku od č. d. 169 po č. d. 174, č. d. 216, 3507/22, 3507, 220, 82, 122 bude v termíne 17. máj 2016 od 09:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. prerusenie_elektriny.pdf

Zmena hodín pre verejnosť na pošte Mlynčeky

Zmena hodín pre verejnosť na pošte Mlynčeky bude zrealizovaná s účinnosťou od 01.05.2016 nasledovne: V súčastnosti je pošta otvorená:  Pondelok, utorok,  štvrtok, piatok                          07:30 – 13:00 hod.               14:00 – 15:30 hod. Streda          

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016

Príloha k č.p.: ORHZ-KK1-121-1/2016 U s m e r n e n i e opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016 Z dlhodobého sledovania vývoja požiarovosti vyplýva, že najčastejšou príčinou lesných požiarov je nedbalosť a neopatrnosť ľudí, podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa. Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potrebná zo strany vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 € (499 971 tis. Sk), fyzickým do výšky 331 € (9971 Sk). Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred