55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch

Dňa 21.1.2017 organizoval náš Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obecným úradom už 55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí svojou prácou prispeli k tomuto podujatiu, cimbalovej ľudovej hudbe Popradčan a Dj Regecovi za výbornú hudbu, hotelu Agro za výbornú večeru, všetkým sponzorom ktorí svojimi darmi prispeli k bohatej

Kalendár – separovaný zber 2017

Kalendár - separovaný zber 2017 10. Február 10. Apríl 12. Jún 10. August 13. Október 8.  December

Vynovená škôlka

Vianočná svätá omša

sa bude konať v sobotu 24.12 o 22:30 hod.

Mesiac úcty k starším

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 04. 11. 2016 (Piatok) od 8.00 do 13:00 hod. Bude v našej obci zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré chladničky, práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače a iný elektrický a elektronický odpad, staré motorové oleje (v uzavretých nádobách ) žiarovky, žiarivky a pod. vyložili pred brány svojich domov.

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

Súťaž na zimnú údržbu ciest

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre naše deti“

Na základe zmluvy č. 276/2016/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjimov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Šport – zdravie pre naše deti“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2016. Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadení Detskej preliezky Jungle Gym MEGA 2.