Oznamy, Úradná tabuľa

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

 

Michal Sýkora

Predseda ZMOS

 

 

__________________________________________________________________________________

Vaša  značka            Naša značka          Vybavuje/telefón                     Bratislava

241/2019                                                 Kaliňák/02 52964243              3.4.2019

 

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

 

len pred niekoľkými dňami sme verejnosť informovali o reálnej ekonomickej situácii v samosprávach. O tom, že kým očakávaný nárast našich príjmov oproti predchádzajúcemu roku je na úrovni 178 miliónov eur, tak dopady, doposiaľ schválených nových legislatívnych zmien spôsobia výdavky na úrovni 260 miliónov eur, čo znamená, že mestám a obciam  bude chýbať cca 80 miliónov eur. Napriek tomu sme svedkami toho, ako predstavitelia odborov cez médiá kritizujú nevyplácanie nenárokovateľných osobných príplatkov, ktoré sú v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z., § 10 určené na ocenenie mimoriadnych schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonanie práce nad rámec pracovných povinností zamestnancom samospráv.

V tejto súvislosti Vám chcem pripomenúť, že Združenie miest a obcí Slovenska koncom júna minulého roka podpísalo vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách na roky 2019 a 2020, čím sme sa prihlásili k  zásadnému zvyšovaniu platov vo verejnej správe. ZMOS podporoval zvýšenie základných (tarifných) platov zamestnancom miest a obcí o 10 %, a preto rešpektuje zvýšenie týchto platov o 10 %.

Zároveň Vám dávam do pozornosti, že v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnancovi obce (mesta), ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy patrí nárokovateľné zvýšenie tarifného platu o ďalších 15 %. Čo je iné, ako priznanie osobného príplatku a úprava jeho výšky, ktoré sú vecou posúdenia a rozhodnutia každého zamestnávateľa pri rešpektovaní zákona č. 553/2003 Z.z., § 10  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a v súlade s finančnými možnosťami každého mesta alebo obce.

 

Vážená pani kolegyňa,

som presvedčený, že ak by odbory na úrovni sociálneho dialógu podporili mnohé naše výhrady, mestá a obce by mali viac disponibilných finančných zdrojov, ktoré dnes musia použiť na úhradu za výdavky za úlohy, ktoré obciam medziročne pribudli. Preto a vzhľadom na obrovský nárast na výdavky miest a obcí v tomto roku odmeňovanie zamestnancov pohyblivou zložkou je otázkou reálnych možností rozpočtov miest a obcí pri zabezpečovaní vlastných kompetencií, všestranného rozvoja a dofinancovaní opatrení, ktoré boli na samosprávy presunuté  bez  ich finančného krytia.

 

 

     S úctou

Mohlo by sa Vám páčiť

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.