Obecné zastupiteľstvo, Oznamy, Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupitel’stva 🗓

Obec Mlynčeky. 059 76 Mlynčeky 99

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitel’stva
dňa 07.12.2018 /piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ

Program zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo Oznamy Úradná tabuľa

Mohlo by sa Vám páčiť