Vzdelávanie

Zápis do 1. ročníka 🗓

 

Milí rodičia, zápis do 1. ročníka ZŠ Mlynčeky sa uskutoční dňa 4.4.2017 včase od 13:00 do 16:00.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vstup do 1. ročníka, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás

ZŠ Mlynčeky

Vzdelávanie

Mohlo by sa Vám páčiť