Oznamy, Úradná tabuľa

VZN č.2/2018 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mlynčeky

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi
Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi

VZN č.2/2018 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mlynčeky

Mohlo by sa Vám páčiť