Obecný úrad

Výrub daní pre rok 2023

.
Vážení občania,

upozorňujeme vás na povinnosť podať do 31.01.2023 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, pri zmene, vzniku a zániku daňovej povinnosti. Daňové priznanie sa podáva aj k dani za psa, v prípade dožitia 6 mesiacov alebo úhynu. Pokiaľ si občania chcú uplatniť úľavu na TKO, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy, v prípade zamestnania v zahraničí pracovnú zmluvu. Všetky potrebné doklady môžete osobne priniesť najneskôr do 31.01.2023 na Obecný úrad alebo zaslať na emailovú adresu obce: mlynceky@mlynceky.sk. Všetky neskôr doručené doklady už nebudú zohľadnené vo vyrubovanej dani pre rok 2023.

Dane budú vyrubované najskôr v marci 2023.

Mohlo by sa Vám páčiť