Obecné zastupiteľstvo, Oznamy, Úradná tabuľa

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na obdobie 2020 – 2026

.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky na obdobie 2020 – 2026

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch v zmysle § 18 a) ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.94/5/2019 zo dňa 4.9.2019

 

vyhlasuje 

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 4.12.2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch.

 

Viac informácii nájdete na : Ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonávaní voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky a náležitosti prihlášky.

Mohlo by sa Vám páčiť