Komunálne voľby 2018, Oznamy

Vyhlásenie komunálnych volieb 2018

K

  Vyhlásenie komunálnych volieb 2018

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. jula 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 pism. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a

určujem

1. deň ich konania na sobotu l0. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2O18 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2O18 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Andrej Danko

Oznámenie – počet občanov
Oznámenie – počet poslancov
Oznámenie – rozsah výkonu starostu

Mohlo by sa Vám páčiť