Oznamy

Srdečné poďakovanie

Milí spoluobčania a naši drahí priatelia, s veľkým prekvapením vyjadrujeme vám všetkým to najúprimnejšie poďakovanie za spoluúčasť na zmiernení následkov požiaru nášho rodinného domu.
Veľmi výstižne to vyjadrila pani starostka obce, keď povedala: „VĎAKA PÁNU BOHU, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ste nevyhoreli celkom a bez ujmy na zdraví a strate svojich životov.“
Uvedomujeme si to a sme za to vďační nášmu Bohu, ale aj vám všetkým za prejavenú pomoc akýmkoľvek spôsobom priamo pri požiari, následnom odstraňovaní znehodnotených vecí, ako aj za finančnú podporu, povzbudenia a pomoc obnoviť nám strechu nad hlavou. Veľmi si to vážime, lebo je to skutok hrejivej lásky a súcitu.
Ešte raz vyslovujeme veľké ĎAKUJEME !

V Mlynčekoch 08.11.2013

Rodina Stiskalová

Mohlo by sa Vám páčiť