Úradná tabuľa

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

„Šport – zdravie pre všetkých“ – Mlynčeky

Na základe Zmluvy č. 280/2014/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/ 2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „ Šport – zdravie pre všetkých“ v obci Mlynčeky.

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci september 2014.

Realizáciou projektu došlo k nákupu Traktorovej kosačky (viď titulná fotografia).

„ Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Mohlo by sa Vám páčiť