Oznamy, Úradná tabuľa

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre naše deti“

Na základe zmluvy č. 276/2016/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjimov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Šport – zdravie pre naše deti“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2016.

Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadení Detskej preliezky Jungle Gym MEGA 2.

„Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“

Správa – Šport pre naše deti.pdf

 

 

Mohlo by sa Vám páčiť