Voľby 2022

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

.Vážení občania,

v priloženom linku nájdete bližšie informácie o špeciálnom spôsobe hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=spojene-volby-specialny-sposob-hlasovania-volicov-v-izolacii-alebo-karantene-z-dovodu-covid-19

 

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19

Špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej volebnej schránky sa uplatní iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi MVK obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby.

Oprávneným voličom, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s ňou v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

 

Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu  a 28. Októbra 2022 telefonicky už len na telefónnom čísle zapisovateľky MVK

Ing. Ridzikovej –  0919284863

 

Žiadosť môže volič podať najskôr v pondelok 24. Októbra a najneskôr do piatku 28. Októbra do 12.00 hod..

(Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2022, Vyhláška ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19).

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Mohlo by sa Vám páčiť