Obecný úrad

Smernica č. 1/2023 o poskytovaní informácií

.
Starosta obce Mlynčeky, v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií),
vydáva

SMERNICU
číslo 1/2023
o poskytovaní informácií

Smernica č. 1/2023 o poskytovaní informácií

Príloha č. 10 – Sadzobník úhrad

Mohlo by sa Vám páčiť