Oznamy

SEPAROVANÝ ZBER – kalendár zvozu

.
Upozornenie

Vzhľadom k tomu, že naša obec doposiaľ nebola vyžrebovaná koordinačným centrom KC Obaly družstvo, Bratislava bude vývoz separovaného zberu zabezpečený firmou M. Pedersen a.s.,Trenčín, ktorá v našej obci zabezpečuje vývoz KO od júla 2019,z dôvodu uzatvorenia skládky Ľubica.

Prvý štvrťrok 2020 (január, február, marec), bude náklady na vývoz separovaného zberu znášať obec, preto Vás žiadame, aby ste podľa priloženého kalendára vývozu, dodržiavali dni a jednotlivé komodity separovaného zberu. Vývoz už ani v budúcnosti nebude zabezpečený v jednom dni so všetkými komoditami ako doposiaľ. Na zber každej komodity bude vyčlenený konkrétny deň, a takto jednotlivo podľa kalendára bude zvoz separovaného zberu zabezpečovaný
Vrecia na separovaný zber, budú v I.štvrťroku doručované ako doposiaľ.

Zároveň upozorňujeme na zmenu separovania a to:

Žlté vrecia-plasty a kovy spolu !!!
Zelené vrecia-sklo !!!
Modré vrecia-papier !!!

Mohlo by sa Vám páčiť