Farnosť, Fotogaléria z akcií

Ružencové zhromaždenie

29.4.2018 sa uskutočnilo po prvýkrát v histórii našej obce Ružencové zhromaždenie.

Z histórie sväteho ruženca

Ruženec Panny Márie prijal svätý Dominik, ktorý žil v rokoch 1170 až 1221. Bol zakladateľom rehole kazateľov, ako účinný prostriedok rozjímania nad udalosťami Kristovho života a šírenia jeho lásky medzi ľuďmi. Preto si bratia Dominikáni modlitbu ruženca strážia už celé stáročia ako svoje posvätne dedičstvo.

Prvé ružencové bratstvo založil dominikán blahoslavený Alan Roche už v roku 1470. Zásluhou Alana a ďalších dominikánov sa modlitba posvätneho ruženca rýchlo rozšírila v západnom kresťanstve a dominikáni sa stali jej hlavnými šíriteľmi.

Katolícka cirkev ružencové bratstvá oficiálne uznala v roku 1475. Výsadu zakladať RB udelil reholi kazateľov pápež sv. Pius V. v roku 1569. Okrem toho z moci svojho úradu na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozšírovali modlitbu ruženca v celej latinskej Cirkvi.

Ružencové bratstvo je rehoľou dominikánov založená skupina veriacich, ktorí sa slobodne rozhodli aktívne prehlbovať svoj vzťah k Bohu, dozrievať v láske a šíriť dobro podľa biblického príkladu Panny Márie.

Cieľom každého člena RB je snaha o neprestajný pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o premieňaní modlitby na konkrétne skutky.

 

História a súčasnosť sväteho ruženca v našej obci Mlynčeky

Modlitba sväteho ruženca v našej obci má dlhú tradíciu, žiaľ, nezachovala sa o tom žiadna písomná zmienka. Už starší občania boli združení v ruženci pred našou generáciou. Mnohí o tom vieme, že už ako malé deti sme boli zapojení do modlitieb sväteho ruženca, v ktorom sme doteraz. Pamätáme si, že asi v 40-tych rokoch minulého storočia bola jedinou horliteľkou sv. ruženca pani Júlia Pitoňáková narodená v roku 1905, ktorá dlhé roky vykonávala horliteľku ruže. Ani to nie je známe, koľko ruží vtedy bolo. Zisťovala som ďalej, čo bolo pred tým u starších občanov. Z pamätí pani Halčinovej Márie – bola pred tým horliteľkou pani Kriššáková Mária (Ondrejova), vtedajšie číslo domu 29. V tomto období naše Mlynčeky boli osadou mesta Kežmarok. V 50-tych rokoch minulého storočia mala naša obec 50 rodinných domov vrátane budov rekreáčneho strediska, takže počet členov ruženca nebol veľký, ale toto spoločenstvo bolo aktívne. Každú prvú nedeľu po nešpore sme sa schádzali v dome u pani Pitoňákovej Júlie na výmenu ružencových kartičiek. Postupne sa obec rozrastala a zároveň pribúdali noví členovia ruženca. Horliteľkami sa stali: Galliková Mária, Skupinová Emília, Kriššáková Mária č.d. 50, Šterbáková Rozália, Jamnická Anna. Po nej prevzal horliteľstvo jej manžel Jamnický Ján. V roku 2013 prebehla obnova RB v našej obci, v súčasnej dobe horliteľkami ruží sú: Fudalyová Rozália, Halčinová Mária, Pastorová Helena, Vojtaššáková Daša, Zoričáková Magdaléna.

Obnova RB prebiehala u nás prípravou v roku 2012. Zdlhavo sme zabezpečovali prihlášky jednotlivých členov. Až k 1.1.2013 sme túto obnovu ukončili, bolo zriadených päť ruží. Obnova ružencového bratstva prebehla bez účasti dominikánov. Musím konštatovať, že obnova v našom ružencovom bratstve bola veľmi potrebná. K dnešnému dňu máme päť ruží po 20 členov z toho 81 žien a dievčat, 19 mužov a jednu členku v neúplnej ruži. Priemerný vek našich členov je 56 rokov.  Okrem týchto ruží bolo evidovaných 20 čestných členov, v súčasnosti je ich osem. Úbytok nastal smrťou členov, alebo ich ťažkou chorobou, ktorá im znemožňovala pravidelne sa modliť. Po ružencovej obnove

sa činnosť RB skvalitnila. Výmena ružencových tajomstiev prebieha v kostole každú prvú nedeľu po svätej omši modlitbou jedného desiatka sväteho ruženca, vymenia sa ružencové tajomstvá, čo pred tým nebolo. Naďalej je potrebné, aby sa všetci členovia RB zúčastňovali tejto pobožnosti, čo je vlastne povinnosťou každého člena. Všetky horliteľky ruží sa zodpovedne pripravujú na výmenu ružencových tajomstiev, v prípade neúčasti  niektorého člena na pobožnosti, doručia kartičky domov. Môžem povedať, že všetky horliteľky svoju úlohu vykonávajú svedomito a zodpovedne.

Jednou z aktivít ružencového spoločenstva v našej obci bolo uskutočňovanie modlitby adventného deviatnika „Kto dá prístrešie Panne Márii“ v rodinách, ktorý zaviedol pán Ján Jamnický. Do tejto predvianočnej modlitby sa zapájalo mnoho rodín. V tomto období sa adventný deviatnik vykonáva v kostole.

Mohlo by sa Vám páčiť

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.