Územné plánovanie

Proces obstarávania Územného plánu obce Mlynčeky

.

Obecné zastupiteľstvo v Mlynčekoch na 3. zasadnutí OZ konaného dňa 28.2.2023 schválilo uznesením č. 74/2023 proces vypracovania nového územného plánu obce Mlynčeky.

 

Začatie procesu obstarávania ÚP

Poverenie – p. Ing. Kelbelová

Mohlo by sa Vám páčiť