Vzdelávanie

Prihláška k zápisu do 1. ročníka 2021/2022

.
Zápis do 1. ročníka ZŠ je naplánovaný na 7. 4. 2021.

Epidemiologická situácia nám zatiaľ neumožňuje určiť presný čas.
Bližšie informácie poskytneme na:
Email školy: zsmlynceky@gmail.com (možnosť poslať prihlášku online)
Telefón: 0903 239 009 riaditeľka ZŠ

Naša škola ponúka:

*rodinný typ školy v tichom a príjemnom prostredí
*individuálny prístup k deťom v triedach s menším počtom žiakov
*plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ
*príspevok pre každého nového žiaka 200€ a pre žiaka , ktorý pokračuje vo vzdelávaní z MŠ do ZŠ Mlynčeky v sume 100€
*vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
*vyučovanie s využitím interaktívnej tabule
*možnosť rozširovania vedomostí a zručností v rôznych záujmových krúžkoch
*bohatú mimoškolskú činnosť v podobe plaveckého a lyžiarskeho výcviku i školy v prírode
*školské výlety a exkurzie
*ŠKD v prevádzke od 11.40 do 15:30 hod

Mohlo by sa Vám páčiť