Oznamy

Preventívne opatrenia súvisiace s výskytom medveďa hnedého

 

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého uverejnila spoločnosť NATUR-PACK  v rámci vzdelávacích aktivít reportáž  „Medvede verzus odpadové kontajnery“, ktoré nájdete na tomto odkaze https://youtu.be/yEwlkccFwhs.

Rozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR.

Mohlo by sa Vám páčiť