Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia $ 31 ods. 2, pism. t) zákona č 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

Mlynčeky, celá obec

bude v termíne

11. december 2014 od 08:00 h do 13:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Dokument

 

Mohlo by sa Vám páčiť