Mlynčeky sa zabávajú 2012 🗓 🗺

Cestovný poriadok platný od 1.6.2012

Aktuálny cestovný poriadok:  

Školský výlet 2010 – 2011

Karneval 2010 – 2011

Deň detí 2010 – 2011

Branné cvičenie 2010 – 2011

Beseda 2010 – 2011

Hasiči na škole 2010 – 2011

Deň matiek 2010 – 2011

Informácia pre verejnosť

Obvodný úrad Keţmarok v súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach, úlohách a opatreniach a podrobnostiach o tom, kde sa