Zmena a doplnok ÚPN – Obce MLYNČEKY

Časť:  IBV – lokalita pri rybníkoch   dva rodinné domy DOKUMENT – Návrh –  Zmena a doplnok ÚPN – Obce  MLYNČEKY    Mapka    Mapka-detail

Oznam – EBOLA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola.

Súťaž – kompostujte, oplatí sa.

Zmyslom súťaže Miss Kompost je propagácia kompostovania, Priatelia Zeme túto súťaž organizujú už štvrtý rok. Viac info tu.

Memoriál Jozefa Mačičáka 2014

ZVEREJNENIE

počtu obyvateľov obce ku 31. 7. 2014.

Mlynčeky sa zabávajú 2014 🗓 🗺

Oznámenie

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov František Horoba, bytom Mlynčeky 95 Rudolf Hering, bytom Mlynčeky 162 Radovan Laufík, bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, Poprad Margita Kočišová, bytom Donská 11, 040 12 Košice

Oznam k separovanému zberu

Upozorňujeme týmto občanov, aby dôsledne separovali komunálny odpad jednotlivých komodít podľa letáčika, ktoré boli doručené do každej domácnosti hlavne plasty, kde patria len: – obaly z plastových fliaš od vody, piva, olejov, z kozmetiky a drogérie. Iný plastový odpad (fólie, sáčky, tašky, obaly z jogurtov, smotany a pod.) vyhadzujte do komunálneho odpadu. Suroviny, ktoré separujeme

Srdečné poďakovanie

Milí spoluobčania a naši drahí priatelia, s veľkým prekvapením vyjadrujeme vám všetkým to najúprimnejšie poďakovanie za spoluúčasť na zmiernení následkov požiaru nášho rodinného domu. Veľmi výstižne to vyjadrila pani starostka obce, keď povedala: „VĎAKA PÁNU BOHU, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, že ste nevyhoreli celkom a bez ujmy na zdraví a strate svojich životov.“ Uvedomujeme si to

Odkrytý kríž – nácvik