Vydanie knihy o Mlynčekoch po 120 rokoch

Príspevky na knihu o obci Mlynčeky Sluhojče Mlyncaňe! Daje še na znamošč…. V goralčine by takto prehovoril bubeník v Mlynčekoch pred 50-ymi rokmi. Pri terajšom 120.výročí vzniku dedinky zopakujem slová bubeníka v slovenčine: Počúvajte Mlynčečania! (ale po našom Mlynčania) Upriamujem Vašu pozornosť…, že už nastal čas zalistovať síce v mladej, ale už vyše storočnej histórii

Memoriál Jozefa Mačičáka 2012

Mlynčeky sa zabávajú 2012 🗓 🗺

Cestovný poriadok platný od 1.6.2012

Aktuálny cestovný poriadok:  

Školský výlet 2010 – 2011

Karneval 2010 – 2011

Deň detí 2010 – 2011

Branné cvičenie 2010 – 2011

Beseda 2010 – 2011

Hasiči na škole 2010 – 2011