Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme vám, že pre odberné miesto: V obci Mlynčeky: v úseku od č. d. 169 po č. d. 174, č. d. 216, 3507/22, 3507, 220, 82, 122 bude v termíne 17. máj 2016 od 09:00 h do 13:30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. prerusenie_elektriny.pdf

Zmena hodín pre verejnosť na pošte Mlynčeky

Zmena hodín pre verejnosť na pošte Mlynčeky bude zrealizovaná s účinnosťou od 01.05.2016 nasledovne: V súčastnosti je pošta otvorená:  Pondelok, utorok,  štvrtok, piatok                          07:30 – 13:00 hod.               14:00 – 15:30 hod. Streda          

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016

Príloha k č.p.: ORHZ-KK1-121-1/2016 U s m e r n e n i e opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016 Z dlhodobého sledovania vývoja požiarovosti vyplýva, že najčastejšou príčinou lesných požiarov je nedbalosť a neopatrnosť ľudí, podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa. Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potrebná zo strany vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 € (499 971 tis. Sk), fyzickým do výšky 331 € (9971 Sk). Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

Rozmiestnenie VO kontajnerov

08.04.2016 – 11.04.2016 pri ZŠ 12.04.2016 – 13.04.2016 pri ihrisku 14.04.2016 – 15.04.2016 pri RD č. 135 p. Szabó 15.04.2016 – 18.04.2016 pred RD č. 95 p. Suchanovský 19.04.2016 – 20.04.2016 pred OcÚ

Výzva – priestupky v oblasti držania psov

Výzva Obec konajúca starostkou obce Milenou Svocákovou o Obecné zastupiteľstvo žiada občanov Mlynčeky o dodržanie Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. V prípade nedodržiavania ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., bude obec nútená riešiť stav prostriedkami ustanovenými v jeho $7: Priestupky v oblasti držania

Rozmiestnenie VO kontajnerov

23.10.2015 – 25.10.2015 pri ZŠ 26.10.2015 – 27.10.2015 pri ihrisku 27.10.2015 – 28.10.2015 pri RD č. 135 p. Szabó 28.10.2015 – 39.10.2015 pred RD č. 95 p. Suchanovský 39.10.2015 – 30.10.2015 pred OcÚ

Vývoz nebezpečného odpadu

Dňa   09.09.2015 (STREDA) od 8.30 hod. bude v našej obci  zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré  chladničky, práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače a iný elektrický a elektronický odpad, staré  motorové oleje  (v uzavretých nádobách ) žiarovky, žiarivky a pod. vyložili  pred brány svojich domov.

Memoriál Jozefa Mačičáka 2015 🗓 🗺

Mlynčeky sa zabávajú 2015 🗓 🗺