Zimná olympiada 2017 🗓

Predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON – J.G. Tajovský 🗓

ŽENSKÝ ZÁKON - J.G. Tajovský  v podaní Ochotníckeho divadla Rakúsy. Predstavenie sa konalo v sále obecného úradu Mlynčeky. Týmto vystúpením sa podporí stavba Krížovej cesty v Rakúsoch.

55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch 🗓

Dňa 21.1.2017 organizoval náš Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s Obecným úradom už 55. ročník Hasičského plesu v Mlynčekoch. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí svojou prácou prispeli k tomuto podujatiu, cimbalovej ľudovej hudbe Popradčan a Dj Regecovi za výbornú hudbu, hotelu Agro za výbornú večeru, všetkým sponzorom ktorí svojimi darmi prispeli k bohatej

Kalendár – separovaný zber 2017

Kalendár - separovaný zber 2017 10. Február 10. Apríl 12. Jún 10. August 13. Október 8.  December

Vynovená škôlka

Vianočná svätá omša 🗓

sa bude konať v sobotu 24.12 o 22:30 hod.

Mesiac úcty k starším 🗓 🗺

Zber nebezpečného odpadu 🗓 🗺

Dňa 04. 11. 2016 (Piatok) od 8.00 do 13:00 hod. Bude v našej obci zber nebezpečného odpadu. Žiadame preto občanov, aby staré chladničky, práčky, mikrovlnky, rádiá, mobilné telefóny, televízory, počítače a iný elektrický a elektronický odpad, staré motorové oleje (v uzavretých nádobách ) žiarovky, žiarivky a pod. vyložili pred brány svojich domov.

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov