Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

Súťaž na zimnú údržbu ciest

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – zdravie pre naše deti“

Na základe zmluvy č. 276/2016/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní dotácie z vlastných príjimov Prešovského samosprávneho kraja“ Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „Šport – zdravie pre naše deti“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún 2016. Realizáciou projektu došlo k nákupu a osadení Detskej preliezky Jungle Gym MEGA 2.

Mlynčeky sa zabávajú 2016 🗓 🗺

Zmena v školstve od 1.9.2016

Rozhodnutie MŠ-zaradenie MŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ZŠ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠJ.pdf Rozhodnutie MŠ-zaradenie ŠKD.pdf

Pouličné zbery papiera

Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok Hygienické vreckovky: 1 kg = 1 balíček vreckoviek   Organizátor zberu: Brantner Poprad, s.r.o.  

Pravidelná zmena cestovného poriadku

Vec: Pravidelná zmena CP k termínu 11.12.2016 (pdf) K termínu 11.12.2016 dochádza k pravidelnej zmene cestovnych poriadkov autobusovej dopravy.

Obecná knižnica

Obecná knižnica Mlynčeky je otvorená od 14:00 – 16:00 hod. každú druhú (párnu) nedeľu pre rok: 2016 január február marec apríl máj jún 10.1 7.2 6.3 3.4 1.5 12.6 24.1 21.2 20.3 17.4 15.5 26.6 29.5 júl august september október november december 10.7 7.8 4.9 2.10 13.11 11.12 24.7 21.8 18.9 16.10 27.11 30.10   Ak

Oznam pre rodičov detí hrajúcich sa na detskom ihrisku

ZA BEZPEČNOSŤ DETÍ   PRI HRE NA „DETSKOM IHRISKU“ SÚ ZODPOVEDNÍ RODIČIA!