Oznamy

Oznámenie o začatí konania výrubu drevín

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OcÚ 131/2015-Kt

Mohlo by sa Vám páčiť