Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

.
Obec Mlynčeky oznamuje občanovi Oleksandr Kanin, trvale bytom Mlynčeky, že mu bolo dňa 14.06.2022 doručené Oznámenie o uložení zásielky na Obecnom úrade v Mlynčekoch. Oznámenie si môže menovaný prevziať na Slovenskej pošte v Mlynčekoch v stránkových hodinách.

Oznámenie o uložení zásielky

Mohlo by sa Vám páčiť