Dražby

Oznámenie o dražbe

.
V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňujeme Oznámenia o dražbe zn. 015/2023.

Oznámenie o dražbe