Úradná tabuľa

Oznámenie

o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

František Horoba, bytom Mlynčeky 95

Rudolf Hering, bytom Mlynčeky 162

Radovan Laufík, bytom Ludvíka Svobodu 2568/38, Poprad

Margita Kočišová, bytom Donská 11, 040 12 Košice

Mohlo by sa Vám páčiť