Oznamy

Oznam

.

ŽIADAME VÁS, NAJMÄ RODINY S MALOLETÝMI DETMI, ABY STE VLHČENÉ UTIERKY NEVYHADZOVALI DO OBECNEJ KANALIZÁCIE, ALE DO KOMUNALNÉHO ODPADU, Z DÔVODU, ŽE MATERIÁL, Z KTORÉHO SÚ VYROBENÉ UPCHÁVA A NIČÍ PROCES PREČERPÁVACÍCH STANÍC A ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD.

VZHĽADOM K TOMU, ŽE V TOMTO ČASE PREBIEHA ICH REKONŠTRUKCIA, JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ FUNKČNOSŤ, KTORÁ SA VŠAK, DÁ LEN NAŠIM SPOLOČNÝM ZODPOVEDNÝM PRŚTUPOM. PRETO VÁS ŽIADAME, ABY STE TOTO UPOZORNENIE REŠPEKTOVALI !!!

ĎAKUJEME

Mohlo by sa Vám páčiť