Oznamy

Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2023

.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) organizuje štyridsiatu siedmu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štátut Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte poľnohospodárstva a zdravotníctva.

Jarná kampaň 2023 orálnej vakcinácie líšok leteckým spôsobom, bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia o finančnom príspevku (grante), schvaľujúce národné programy.
Termín orálnej vakcinácie je od 17. apríla do 5. mája 2023 (posun je možný podľa vývoja počasia).

Letecká pokládla začne a bude prebiehať na celom vakcinačnom území súčasne. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná.

Po ukončení orálnej vakcinácie líšok sa v termíne, ktorý stanoví ŠVPS SR, vykoná kontrola účinnosti orálnej vakcinácie. Užívatelia poľovných revírov – okresy Poprad, Kežmarok a Levoča, podľa pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade vykonajú odstrel líšok určených na kontrolu účinnosti jarnej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote.

Mohlo by sa Vám páčiť