Oznamy

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu

.

Vážení občania,

počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov  ako napr. vyhorenie sadzí v komíne,  narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.  Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

              Najčastejším miestom, kde dochádza  k požiarom rodinných  domov sú práve komínové telesá. Nasleduje  za nimi  požiar  kotolne  a  skladu  paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celý dom.

Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť.

Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám.  Jeho povinnosťou    je zabezpečovať  ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie  odporúčajú hasiči  ponechať  iba na odborníkov- kominárov.

Pamätajte, že čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie  so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie  uvedených  opatrení  Vám  ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.

A ak už  hrozí nebezpečenstvo tak :

  1. sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj.
  2. najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.
  3. ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa vykurovacieho spotrebiča  a vypnite prívod energií.
  4. čo najskôr volajte hasičov na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.

 

 

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu  OR HaZZ v Kežmarku

Mohlo by sa Vám páčiť