Oznamy, Úradná tabuľa

Obdobie jarného vypaľovania porastov

 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

   HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KEŽMARKU

Huncovská 38, 060 01 Kežmarok

__________________________________________________________________________________

Vážení občania,

znovu prichádza čas, kedy je potrebná zvýšená pozornosť pri ochrane lesa pred požiarmi. Jarné obdobie je tu a počet požiarov každým dňom stúpa. Čísla výjazdov hasičov k požiarom tráv sú alarmujúce !!!

Viackrát do roka sa snažíme zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, či iný komunálny odpad. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie.

Preto Vás občania VYZÝVAME : dbajte na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi a to predovšetkým nevypaľujte suché porasty a nezakladajte oheň na miestach, kde by sa mohol šíriť . Obzvlášť nebezpečné je to počas dlhotrvajúceho suchého počasia aké máme teraz !!!

V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisov o ochrane pred požiarmi môže príslušný správny orgán uložiť pokutu občanovi do výšky 331,- € ( vypaľovanie, zakladanie ohňa) a podnikateľovi do výšky 16 596,- €.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v Kežmarku budú vykonávať hliadkovaciu činnosť a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Tak ako majú povinnosť právnické osoby pri zabezpečovaní plnenia úloh v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, tak ju majú aj fyzické osoby.

Ďakujem za pozornosť !

Mohlo by sa Vám páčiť