Oznamy

Jesenné upratovanie – zber odpadov

. Vážení občania,

dávame do pozornosti, že v našej obci bude prebiehať v rámci jesenného upratovania v mesiaci október zber komunálneho odpadu, bioodpadu, konárov a tiež nebezpečného odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú podľa rozpisu zverejnené na internetovej stránke obce, v oznamovacích tabuliach a tiež prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Prosíme všetkých občanov, aby si jednotlivé komodity zberu pripravili a využili časový harmonogram zvozu. Pri akejkoľvek zmene z organizačných dôvodov budete včas informovaní.

 

Mohlo by sa Vám páčiť