Oznamy

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázane. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331€, resp. v blokovom konaní až do vyšky 100 €.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa podľa § 8 zakona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:
– vypaľovat‘ porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde by mohlo dôjsť vzniku požiaru
– spaľovat‘ horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fyzickym osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä :
– fajčit‘ alebo používat‘ otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
– vypaľovat‘ porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Napriek tomu sa každý rok nájdu ,,snaživci“, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivost’ou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri „riadenom vypaliovaní“ a tiež úmyselným podpaľačstvom.

,,Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takyto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život a to najmä z radov dôchodcov. Je to napríklad l’udská pohodlnost‘ – l’udia sa o svoj majetok celý rok nestarajú a na jar starú suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú. Problémom je aj nedostatočné právne vedomie, teda neznalost‘ platných právnych predpisov, ktoré túto činnost‘ zakazujú.“

Jarné vypaľovanie trávy

plk. Ing. Eduard Kolodzej
riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

Mohlo by sa Vám páčiť

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.