Komunálne voľby 2018, Oznamy

Informácie – Voľby do orgánov samosprávny obci 2018

Zapisovateľka

Elektronická adresa

Volebný okrsok

Prebratie kandidátskej listiny po pracovnom čase

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva v Mlynčekoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce – Mlynčeky

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Mohlo by sa Vám páčiť