Voľby 2022

Informácie o podmienkach práva voliť a byť volený

.
Obec Mlynčeky v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Ďalšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 nájdete dostupné na tejto stránke: 

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Mohlo by sa Vám páčiť