Farnosť

Farnosť: Rakúsy – Mlynčeky
Pápež: František (Jorge Mario Bergoglio)
Diecézny biskup: J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
Pomocní biskupi: Mons. Andrej Imrich

Kňazi vo farnosti

PaedDr. Marcel Heldák – farár
Mgr. Karol Križian – kaplán

Adresa

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Rakúsy
Rakúsy č. 100
059 76 Mlynčeky

Kontakt

E-mail: rakusy@kapitula.sk
Pevná linka: 052/452 67 37

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Tento kostol ku väčšej cti a sláve Božej postavili veriaci obce Mlynčeky. So stavbou sa začalo 15. júna 1968. Základný kameň posvätil Vdp. Šimon Záhora, dekan z Popradu dňa 24. júna 1968. Zvony posvätil Osv. pán dr. Jozef Ligoš, kapitulský vikár spišský dňa 9. novembra 1969. Kostol pasvätil Osv. pán dr. Jozef Ligoš, ordinár spišský dňa 8. novembra 1970. Krížovú cestu posvätil Vdp. Jozef Michna, kanonik dňa 3. marca 1974. Kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.

„Nech dobrotivý boh odplatí večnou odmenou tých, ktorí s láskou a nevšednou obetavosťou budovali toto krásne dielo.“

Súvisiace najnovšie články