Vzdelávanie

Detský kútik pri ZŠ Mlynčeky

.

Tešíme sa na naše deti v septembri opäť v škole, aj vďaka našim sponzorom:

Jožkovi Sarnovi, ktorý zrealizoval toto krásne a milé dielo, pre radosť a potešenie našich škôlkarov a školákov, do ktorého vložil svoju prácu, ktorou zrealizoval a vlastnoručne vyrobil to, čo môžete na tomto detskom kútiku vidieť.

Tiež Ing. Mirovi Pitoňákovi, Vlasťovi Peterkovi, Milade Halčinovej Matúšovi Mrukovi a tete Magde Zoričákovej za materiálnu pomoc /kvety, podvaly, pneumatiky ,preprava kameňov/.

 

          JOŽKOVI SARNOVI A VŠETKÝM SPONZOROM

„ VEĽKÉ ĎAKUJEME“

ZA OBEC,RODIČOV A ICH DETI

      Veď posúďte sami, čo sa dá vytvoriť pri veľkej ochote, fantázii,  ale hlavne dobrej vôli, pre radosť ostatným.

Pozrite sa

 

MILENA SVOCÁKOVÁ

                                                                                                                                           STAROSTKA OBCE

Mohlo by sa Vám páčiť