Civilná ochrana

Ako postupovať : 

– pri vzniku povodne

– pri vzniku požiaru

– pri vzniku víchrice

– pri úniku nebezpečných chemických látok

– pri úniku nebezpečných biologických látok

– pri úniku rádioaktívnych látok

– pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok

– pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky, a pod.

– pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček…)

– pri neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)

– pri ochorení zvierat (epizoócie)

– v prípade zemetrasenia

Varovanie obyvateľstva

– pri samovoľnej evakuácii

Čo si vziať do evakuačnej batožiny

Prostriedky individuálnej ochrany

– pri útoku teroristov

 

Informačný leták „SMS pomoc 112“  – Informácie a spôsob akým sa má správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

Informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území a spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach…