Oznamy

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

. Z podnetu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku a z dôvodu zmiernenia následkov nepriaznivej dopravno-bezpečnostnej situácie, ako aj z titulu predchádzania závažným dopravným nehodám zapríčineným chodcami v tomto období, s cieľom pozitívne ovplyvniť a preventívne pôsobiť na disciplinovanosť chodcov a ich bezpečnosť na cestách vyzývame občanov k zvýšenej opatrnosti.

Počas posledných dní Polícia zaznamenala nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplýva, že k tragickým nehodám dochádza prevažne za zníženej viditeľnosti v obci a mimo priechodov pre chodcov. Je dôležité, aby chodci v cestnej premávke používali hlavne za zníženej viditeľnosti reflexné prvky a odev výrazných farieb.

V súčasnosti sú dostupné rôzne reflexné pomôcky, ktoré vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa alebo sneženia. Reflexné predmety je najlepšie umiestniť na konci rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a hlavne na strane k stredu vozovky.

Pri prechádzaní cez cestu:
– prednostne využívajte priechod pre chodcov,
– nevstupujte na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozidlo,
– cez vozovku neprechádzajte jednotlivo, ale v skupinách,
– nevstupujte na vozovku, ak nie je možné cez ňu bezpečne prejsť,
– nepreskakujte ani nepodliezajte zábradlie ani iné zábrany,
– bezdôvodne sa nezdržiavajte ani nezastavujte na vozovke.

Predchádzajme dopravným nehodám, ktoré by mohli v okamihu zmeniť váš život a životy vašich blízkych.

Mohlo by sa Vám páčiť