Oznamy

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov

.

Vážení občania,

naša obec získala za rok 2021 certifikát v rámci spolupráce pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Mohlo by sa Vám páčiť