Mlynčeky sa zabávajú 17.6 🗓

Program Mlynčeky sa zabávajú 17.6 13:00 – 13:30 hod. Otvorenie 13:30 – 14:30 hod. Súťaže deti ZŠ a MŠ Mlynčeky 14:30 – 17.15 hod. Súťaže dospeli: – pribíjanie klincov – pílenie dreva – šúpanie zemiakov – jazda na fúriku – spievanie s héliom – preťahovanie lanom 17:15 – 18:00 hod. Hudobná prestávka 18:00 – 19:30

Privítajme Mikuláša 🗓

Milé deti základnej, materskej školy, rodičia! Stretneme sa v stredu 6.12. o 15.00 hod. v tiriede základnej školy. Tešíme sa na milé privítanie, pekné básničky a pesničky. V mojom vreci mám prichystanú sladkú odmenu. Váš Mikuláš

Mesiac úcty k starším 2017

„Šport – radosť z pohybu“

Správa o vyhodnotení realizácie projektu „Šport – radosť z pohybu“ – Mlynčeky   Na základe Zmluvy č. 272/2017/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, Obec Mlynčeky zrealizovala projekt „ Šport – radosť z pohybu“ v obci Mlynčeky. Projekt bol zrealizovaný v mesiaci júl 2017.

„Beh pre zdravé srdce“ 🗓

ZŠ a MŠ pripravila pre všetkých "Beh pre zdravé srdce", ktorý sa uskutočnil 21.6. na futbalovom ihrisku. Spolu si zabehali v kategóriach: - deti z MŠ beh na 50m - deti 1. a 2. ročníka beh na 100m - deti 3. a 4. ročníka a včetci tí čo mali chuť si zabehať beh na 100m Beh

„Mlynčeky sa zabávajú“ 🗓

Vystúpenie k príležitosti Dňa matiek 🗓

Klubovňa

Karneval 🗓

Predstavenie ŽENSKÝ ZÁKON – J.G. Tajovský 🗓

ŽENSKÝ ZÁKON - J.G. Tajovský  v podaní Ochotníckeho divadla Rakúsy. Predstavenie sa konalo v sále obecného úradu Mlynčeky. Týmto vystúpením sa podporí stavba Krížovej cesty v Rakúsoch.