Územný plán 1989

. Komplexný urbanistický návrh Návrh dopravy Širšie vzťahy Tabuľky Technické vybavenie Vyhodnotenie záberov PPF Výkres priestorových pomerov