Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mlynčeky

. Obecné zastupiteľstvo obce Mlynčeky vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Mlynčeky s pracovným úväzkom 3 hod. týždenne (8,0% úväzok). Podmienky a náležitosti písomnej prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Mlynčeky: Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

Ponuka práce

. Vážení občania, obec Mlynčeky ponúka prácu na zimnú údržbu miestnych komunikácií. Viac informácií nájdete v priloženom súbore. Ponuka práce – obec Mlynčeky Zverejnené na úradnej tabuli: 03.10.2022 Zvesené z úradnej tabule: 18.10.2022

Ponuka pracovného miesta – Nitra

. Ponuka pracovného miesta – operátor/-ka výroby v Nitre (Jaguar, Land Rover). Viac informácií v prílohe. Operátor/-ka výroby v Nitre

Ponuka pracovného miesta – Nitra

. Práca operátor výroby v automobilke, vhodná aj pre uchádzačov bez praxe. Zabezpečené 2 týždňové školenie a taktiež ubytovanie s dopravou z ubytovne do práce aj z práce.   Personálna spoločnosť Index Nosluš ponúka prácu v Nitre ako montážny pracovník na 2 zmeny. Mzda 1235€ so zabezpečenou prepravou, 13. a 14. platom. Ubytovanie a doprava

Ponuka pracovného miesta – Veľký Slavkov

. Obec Veľký Slavkov hľadá zamestnanca na pozíciu „Odborný zamestnanec spoločného školského klubu Veľký Slavkov“. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore: „Odborný zamestnanec spoločného školského klubu“