UPOZORNENIE – SKÚŠKA KOTLA NIE JE PODĽA VYHLÁŠKY POVINNÁ

Vážení občania, na základe viacerých dotazov Vás upozorňujeme, aby ste boli obozretní a opatrní. V týchto dňoch aj na základe letákov, ktoré Vám doručili, navštívili Vaše domácnosti servisní technici, ktorí ponúkajú odbornú skúšku kotlov, detektorom plynu za cca 100,-€. Táto skúška však nie je podľa vyhlášky povinná a Vy zbytočne zaplatíte za službu, ktorú nepotrebujete.

Oznam – požiadavky na zmenu CP

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami  SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa o z n a m

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15.00 hod. dňa 31. júla 2019

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 7.00 hod. dňa 5.júla 2019 do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 č. ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiaru

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15.00 hod. dňa 20.júna 2019

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15.00 hod. dňa 14.júna 2019 do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 č. ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti: Peter Penkert

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.  Adresát písomnosti: Jana Blašková

POZVÁNKA na IV. zasadnutie OZ 🗓

POZVÁNKA na IV. zasadnutie OZ dňa 5.6.2019 /streda/ o 17 hod. v zasadačke OcÚ. Program zasadnutia OZ

Výkup papiera 🗓

Výkup papiera sa uskutoční 6.6.2018 (štvrtok) o 15:30 – 15:45 na parkovisku pred kostolom o 15:45 – 16:10 pred Obecným úradom   Ponúkaný tovar: Peniaze: 1 kg = 0,03 EUR Toaletný papier: 5 kg = 1 kotúčik toaletného papiera Kuchynské utierky: 15 kg = 2 rolky kuchynských utierok Hygienické vreckovky: 1 kg = 1 balíček